OM NIHK

NIHK arbeider for å utvikle og fordype samarbeidet mellom næringslivet i de to landene. Dette gjør vi gjennom å tilby arenaer og møteplasser for våre medlemmer, mellom våre medlemmer og institusjoner, og mer generelt ved å bygge et positivt og idéskapende nettverk.

NIHK er en medlemsstyrt organisasjon, hvor medlemmers interesser gjenspeiles i de aktivitetene som blir gjennomført.

NIHK er også del av et nettverk som samler alle EU handelskamre i Norge og samarbeider tett med den Italienske Ambassade i Norge.

NIHK kan formidle kontakt mellom bedrifter, samle informasjon om norske og italienske bedrifter innen spesifikke bransjer, støtte medlemmene med opplysninger vedrørende norsk-italiensk samhandel, yte bistand til å avklare eventuelle juridiske spørsmål mellom norske og italienske firmaer, telefontjenester, søk etter samarbeidspartnere i Norge og Italia, og gi rådgivning.

Sekretariatet kan også yte språklig og praktisk assistanse i et visst omfang i forbindelse med medlemmenes forretninger i Italia. For bistand av mer omfattende karakter (språklig, juridisk, teknisk, mv.) henviser vi medlemmene til spesialister innen den aktuelle bransje som finnes blant våre medlemmer.

NIHK hjelper medlemmene med å få tilgang til de riktige offentlige instansene både i Norge og Italia.

Gjennom året arrangerer NIHK ulike møter, kulturelle og sosiale aktiviteter hvor medlemmene får muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og til å utveksle erfaringer og ideer. Styret sender også regelmessig ut relevant informasjonsmateriell om noe av det som skjer innen italiensk næringsliv, samfunnsliv og kulturliv.

 

CHI SIAMO

Noi di NIHK lavoriamo per sviluppare e migliorare la cooperazione tra le imprese dei due paesi. Facciamo questo fornendo opportunità e luoghi di incontro sia per i nostri soci che tra i nostri soci e le istituzioni, e più in generale per le aziende che a noi si rivolgono, mediante la costruzione di una rete di relazioni positiva e propositiva.

NIHK è un’organizzazione guidata da un Consiglio di Soci, in cui gli interessi dei soci stessi si riflettono nelle attività intraprese.

NIHK fa anche parte di una rete che riunisce tutte le Camere di Commercio dell’UE e lavora a stretto contatto con l’Ambasciata italiana in Norvegia.

NIHK può facilitare i contatti tra le imprese, mediante la raccolta di informazioni sulle aziende norvegesi e italiane all’interno di settori specifici; sostiene i sui soci fornendo  informazioni sul mercato italo-norvegese, fornisce assistenza per chiarire eventuali questiti di natura legale tra aziende norvegesi ed italiane, oltre a fornire servizi telefonici,  ricerche di partner in Norvegia e/o in Italia e consulenze di diversa natura.

La segreteria può anche fornire assistenza linguistica (interpretariato) e assistenza pratica in una certa misura in connessione con la struttura membri in Italia. Per assistenza di natura più complessa (linguistica, legale, tecnica, etc.), indirizziamo i nostri membri agli specialisti del settore in questione disponibili tra i nostri soci.

NIHK offre ai suoi membri aiuto per l’accesso agli organi governativi competenti, sia in Norvegia che in Italia.

Durante tutto l’anno NIHK organizza diversi incontri, attività culturali e sociali in cui i membri hanno la possibilità di conoscersi meglio tra loro e di scambiarsi esperienze ed idee. Il Consiglio manda anche materiale informativo rilevante su quello che accade relativamente ad imprese, società e cultura italiane.

 

VÅRT TEAM

 

BLI MEDLEM

Medlemskap i NIHK

For å bli medlem i NIHK, send en e-post til <info@nihk.no> med dine detaljer, adresse og organisasjonsnummer (for firmaer).

Du vil motta faktura fra oss og vil bli medlem fra øyeblikket betalingen er mottatt og ut året.

 

 

PRIVAT

 • 1.200,- for privat personer

 

Request Membership

 

 

BEDRIFT

 • 2.500,-  Bedrifter med omsetning under 10 millioner kroner.

 

Request Membership

 

 

BEDRIFT +

 • 3.900,-  Bedrifter med omsetning på eller over 10 millioner kroner.

 

Request Membership

 

NYHETSBREV

 • April 9, 2015

  April 2015

  We value… Pellentesque in purus posuere, luctus felis vel, sodales massa. Phasellus vehicula molestie pharetra. Donec aliquam nulla et erat blandit molestie. Maecenas porta mauris convallis ante dictum, ac imperdiet neque posuere. Phasellus accumsan est non nisi ultrices, et consequat lacus sollicitudin. Proin metus mi, sollicitudin eget odio et, aliquam convallis justo. Nullam porta augue […]
 • March 9, 2015

  Mars 2015

  We value… Pellentesque in purus posuere, luctus felis vel, sodales massa. Phasellus vehicula molestie pharetra. Donec aliquam nulla et erat blandit molestie. Maecenas porta mauris convallis ante dictum, ac imperdiet neque posuere. Phasellus accumsan est non nisi ultrices, et consequat lacus sollicitudin. Proin metus mi, sollicitudin eget odio et, aliquam convallis justo. Nullam porta augue […]
 • February 9, 2015

  February 2015

  We value… Pellentesque in purus posuere, luctus felis vel, sodales massa. Phasellus vehicula molestie pharetra. Donec aliquam nulla et erat blandit molestie. Maecenas porta mauris convallis ante dictum, ac imperdiet neque posuere. Phasellus accumsan est non nisi ultrices, et consequat lacus sollicitudin. Proin metus mi, sollicitudin eget odio et, aliquam convallis justo. Nullam porta augue […]
 • January 9, 2015

  January 2015

  We value… Pellentesque in purus posuere, luctus felis vel, sodales massa. Phasellus vehicula molestie pharetra. Donec aliquam nulla et erat blandit molestie. Maecenas porta mauris convallis ante dictum, ac imperdiet neque posuere. Phasellus accumsan est non nisi ultrices, et consequat lacus sollicitudin. Proin metus mi, sollicitudin eget odio et, aliquam convallis justo. Nullam porta augue […]
 • December 9, 2014

  December 2014

  We value… Pellentesque in purus posuere, luctus felis vel, sodales massa. Phasellus vehicula molestie pharetra. Donec aliquam nulla et erat blandit molestie. Maecenas porta mauris convallis ante dictum, ac imperdiet neque posuere. Phasellus accumsan est non nisi ultrices, et consequat lacus sollicitudin. Proin metus mi, sollicitudin eget odio et, aliquam convallis justo. Nullam porta augue […]

 

KONTAKT OSS

NIHK

Norsk-italiensk Handelskammer

Tlf: (+47) 958 91 226

E-post: info@nihk.no